Privacy PolicyPrivacy beleid van de firma Topagra bvba 

Uw Privacy onze zorg :  lees onze privacyverklaring

Uw privacy en het beleid van de firma Topagra bvba draagt uw privacy en de bescherming van jou persoonsgegevens hoog in het vaandel. Daarom wordt er zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgegaan en worden deze uitsluitend gebruikt en verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij worden verkregen.

Ook hechten wij veel waarde aan transparantie. In privacyverklaring leggen we duidelijk uit hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan en met welk doel wij jou persoonlijke gegevens verwerken. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens via deze website is voor de firma Topagra bvba te contacteren via onderstaande data.

Telefoon: 0475 83 90 53
E-mail:     info@topagra.be
Maatschappelijke zetel
Adres:  Adamstraat 37
9500 Geraardsbergen

Wie zijn wij?

De firma Topagra bvba is een handelaar in landbouwmachines voor zelfstandige landbouwers, loonwerkers en handelaars. Wij verkopen onze nieuwe en tweedehandsmachines aan een toekomstbestendige landbouwwereld waarin de landbouwer succesvol kan zijn als ondernemer, werkgever en vakman. Bij deze verkoop en dienstverlening verwerken we een gedeelte van uw persoonsgegevens.

Gegevensverwerking; doeleinden en grondslagen

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en in stand houden van de relatie met de firma Topagra bvba. Dit vanwege klant te zijn bij de firma Topagra bvba, dan wel (geen klant zijnde) op een andere manier contact is gelegd met de firma Topagra bvba. Hierbij kan gedacht worden aan het doen van een verzoek bij, het stellen van een vraag aan, het doen van een bestelling bij, het deelnemen aan een activiteit van de firma Topagra bvba.

Om uitvoering te geven aan de rechten en plichten voortkomend uit de verkoopovereenkomst met de firma Topagra bvba, verwerkt de firma Topagra bvba de daaraan verbonden klantgegevens. Daarnaast heeft de firma Topagra bvba een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekken om een dienst te kunnen ontvangen (zoals de nieuwsbrief, bijwonen een werkvergadering of demo van en machine, deelname als contactpersoon, overleg of anders), aanvullende informatie te sturen over de firma Topagra bvba, zo lang u als persoon niet heeft aangegeven daar geen interesse meer in te stellen.

Gegevens van u als klant worden gebruikt om je te kunnen benaderen over activiteiten en informatie over en van de firma Topagra bvba in de ruimste zin van het woord en om uitvoering te geven aan de rechten plichten die voortkomen uit het klant zijn en het feit dat je actief bent als ondernemer binnen de georganiseerde landbouwwereld of aanverwanten.

Indien u (als niet klant) iets bestelt via de website of showroom, dan worden die gegevens gebruikt om het bestelde product of diensten te bezorgen alsook de financiële afhandeling daarvan.

Als u (als niet klant ) je via de website of op en andere wijze een vraag stelt, een verzoek, opgeeft voor een activiteit van de firma Topagra bvba of een daaraan gerelateerde verdeler, zoals een demonstratie, aanvraag tot informatie, onze nieuwsbrief, een bestelling plaatst of gebruik maakt van één van onze andere diensten, dan kunnen wij jouw gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie, waaronder informatie over het klant zijn van de firma Topagra bvba. Indien u dit niet langer op prijs stelt dan kun je dat aangeven op de wijze zoals vermeld en beëindigen wij de daaraan gekoppelde verwerkingen, indien dat mogelijk/toegestaan is, zo snel mogelijk.

Gegevensverwerking: welke gegevens worden verwerkt

Om uitvoering te geven aan één van de of meerdere van voorgaande vermelde diensten kan de firma Topagra bvba de volgende gegevens verwerken:

  • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, beroepsactiviteit en e-mailadres;
  • leeftijd, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat;
  • Kruispuntbank gegevens (uittreksel, ondernemingsnummer);

Opslag en bewaartermijnen van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie met onze klant. Als onze relatie eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaren wij zijn persoonsgegevens gedurende de termijn waarin de betrokken persoon zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief.

Besloten gedeelte voor klanten op de website ( Login )

Als klant zijnde van de firma Topagra bvba krijg u een gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte van de website topagra.be. Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer een gebruiker vermoeden heeft dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient de gebruiker de firma Topagra bvba hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Gegevens over gebruik van de website en cookies

Op onze site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader worden het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, geregistreerd en worden deze gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te verbeteren en te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de gevolgen voor jouw privacy hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

google.com
/ Cookies:
1P_JAR | ANID | CONSENT| NID | __Secure-3PAPISID | __Secure-3PSID | __Secure-3PSIDCC

www.google.com
/ Bestandssystemen: https://www.google.com
/ Lokale opslag: https://www.google.com
/ Sessie-opslag: https://www.google.com

Lees ook het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics

topagra.be
/ Cookies:
wordpress_logged_in_.....
wordpress_sec_.....
wordpress_test_cookie
wp-settings-1 | wp-settings-time-1

/ Lokale opslag: https://topagra.be
/ Sessie-opslag: https://topagra.be

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt de firma Topagra bvba geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan.
PS men kan steeds in de instellingen van uw browser de cookies blokkeren. 

Nieuwsbrief

Je kan u via e-mail aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van de firma Topagra bvba. Klanten ontvangen de nieuwsbrief als onderdeel van de opgebouwde relatie met ons bedrijf. Hiermee informeren wij onze klanten over relevante ontwikkelingen aangaande nieuwe of tweedehands machines, werktuigen of onderdelen voor de landbouw. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden. Uw e-mailadres en naam in het gegevensbestand van onze nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Social media

Wij maken gebruik van diverse social media zoals Facebook en Twitter. Als je social media gebruikt, dan kun je met jouw social media-account reageren op de diverse accounts die de firma Topagra bvba beheert. Wij krijgen daarbij geen toegang tot je social media-account, maar als je via social media een vraag stelt aan ons, dan bewaren we dat bericht en je accountnaam zodat we op je bericht kunnen reageren.

Links op de website

Op de website van de firma Topagra bvba staan logo’s van diverse social media diensten. Deze bevatten enkel links naar de betreffende social media pagina’s. Met de vermelding van deze voornoemde logo’s worden door de firma Topagra bvba geen persoonsgegevens verwerkt. Indien je op een logo van een social media dienst klikt, worden jouw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social media dienst. De firma Topagra bvba verwijst je graag naar de privacyverklaring op de website van deze partijen.

Verstrekkingen aan derden

De firma Topagra bvba verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst, op grond van de wet, op jouw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van de firma Topagra bvba bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de websitehoster, de IT-beheerder, de CRM-provider, de firma Topagra bvba bij het organiseren van bedrijfsbezoeken, demonstratie's of activiteiten).

Recht van inzage, correctie en/of verzet

U kan de firma Topagra bvba per e-mail op de hoogte stellen indien je niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze activiteiten, producten en diensten. Indien je meer informatie wilt over de firma Topagra bvba, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, kan je contact opnemen via onderstaand adres. Hier kun je ook terecht als je een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale toezichthouder.

Telefoon: 0475 83 90 53
E-mail:     info@topagra.be
Maatschappelijke zetel
Adres:  Adamstraat 37
9500 Geraardsbergen

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd. Door de firma Topagra bvba wordt aan de gebruiker geadviseerd regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is laatst bijgewerkt op  1 mei 2021